Het zorgsyndroom

  In mijn jeugd woonde er in de buurt een man in een heel oud huisje. Het huisje was al jaren zijn eigendom en hij voorzag in zijn onderhoud door groenten te kweken en geiten en kippen te houden voor eieren, melk en kaas. Twee keer per week ging hij naar de bakker om ‘vorigedagbrood’ […]

Read More →
De zintuigen voorbij

  Zo’n dag waarop wazige trillingen boven het veld aangaven dat de warmte van de vorige dag nog zacht dampend opsteeg  uit de grond, terwijl de hitte van de huidige dag alweer een rentree maakte. Hier en daar bewoog loom een blad en was in de verte vaag geruis van een beek of rivier te […]

Read More →
De kunst van het luisteren: metacommunicatie

Met luisteren kom je meer aan de weet dan met praten     Eén van de belangrijkste aspecten van communicatie is luisteren. Toch is goed luisteren één van de moeilijkste aspecten in communicatie. Dit komt voor een groot deel doordat er veel ruis en onrust in ons heerst en voor een ander deel doordat we te […]

Read More →
Kleinerende soep…

  dit artikel gaat niet over het beschermen/verdedigen van je geliefden, van weerlozen, van je lijf, goed en have: dat is geen strijd die je opzoekt maar bescherming: een ander verhaal dus Dit artikel gaat over strijd, de onderliggende motivaties en het doel. Met strijd bedoel ik niet eens zozeer het elkaar te lijf gaan […]

Read More →
De analogie van kwalen

  Onderstaand artikel heeft niets van doen met geneeskunst (regulier of alternatief) en is geen vervanging voor welke vorm van medische zorg dan ook. Bovendien gaat het om relatief onschuldige kwalen; niet over ziekten. Ken het onderscheid en verlaat je niet op deze methode indien je ziek bent of anderszins medische zorg nodig hebt. Raadpleeg […]

Read More →
Lichaamstaal: je tenen als richtingaanwijzer

  In een gesprek tussen twee mensen wordt gesproken, geluisterd, gevoeld, gekeken … en indien we ons wat meer hebben verdiept in de non-verbale aspecten van een gesprek (of daar van nature al op bedacht zijn) beluisteren we extra boodschappen, signalen tussen de regels door. Gaan we nog een stap verder dan letten we op […]

Read More →
Wandtegelwijsheid

  Gisteren sprak ik een kennis: Bert. Ik had hem zo’n drie jaar niet gezien en hij zag er wat verslagen uit. “Hoe gaat het met je, Bert?” vroeg ik hem. “Ach, je weet het, Ed,” zei hij, “alles is energie.” Ik twijfelde er nog over of ik nu een antwoord had gekregen toen hij […]

Read More →
Dat heb ik nu wel gehad…

  Als je jezelf wilt uitdagen, zeg dan eens: “Dat heb ik nu wel gehad” of: “Die les heb ik inmiddels wel geleerd”. En wacht vervolgens even af. Tien tegen een dat je binnen drie weken diezelfde les voor je kiezen krijgt. Alles wat je nog negatief raakt heeft een functie voor je, anders zou […]

Read More →
Metacommunicatie: De 3-wat-regel

Er bestaat geen foute communicatie. Wel ongelukkig gekozen communicatie.     Als communicatie niet ‘lukt’ ligt dat nooit aan de ander, maar altijd aan jezelf. Een manier om het te veranderen, is je communicatie aanpassen door bijvoorbeeld: andere woordkeuze – lichaamstaal – intonatie stoppen met communiceren metacommunicatie Het lukt uiteindelijk nooit om de ander te […]

Read More →
Verantwoordelijkheid of slachtofferrol: welke kies jij?

Dit artikel is een uittreksel /combinatie van een paar teksten uit mijn boeken over communicatie ‘Het is voor je eigen bestwil’ en ‘Ergens mag ik je wel’   Een van de snelste manieren om uit de slachtofferrol te komen is het nemen van verantwoordelijkheid. Waarom is dat zo verrekte moeilijk, en wat houdt veel mensen […]

Read More →