Contact door spiegelen

 

Spiegelen is een bekend item in de communicatie, en als ik het tijdens een training te berde breng, knikken er altijd een paar mensen of ze zeggen: ‘Ja, dat kennen we al.’ Toch zie je het bijzonder weinig mensen daadwerkelijk toepassen en dat is jammer, want je kunt er een hoop mee bereiken. Daarom toch deze tip; ook voor mensen die het spiegelen al kennen, wellicht als extra motivatie.

Wat is spiegelen?
Spiegelen houdt in dat je je communicatie (verbaal en non-verbaal) aanpast bij je gesprekspartner.  Bijvoorbeeld wanneer je gesprekspartner met zijn benen over elkaar zit en je doet hetzelfde als je tegenover hem zit. Of wanneer je gesprekspartner in een veel hoger tempo spreekt dan jij en je verhoogt ook je snelheid iets.

Waarom zou je het doen?
In de communicatie hanteert men het begrip ‘rapport’ (uitgesproken met een Franse tongval, dus “Rappór” zonder ‘t’). Rapport houdt in dat er een verbinding is (in dit geval tussen gesprekspartners). Goed rapport zorgt ervoor dat je elkaar sneller begrijpt, aanvoelt, je op je gemak voelt in gesprek met elkaar; er is meer ontspanning, er kan meer worden bereikt. En een van de snelste en eenvoudigste manieren om rapport te bewerkstelligen tussen je gesprekspartner en jou is spiegelen. Zowel in de persoonlijke als zakelijke sfeer is spiegelen een goede techniek om te gebruiken.

Hoe doe je dat?
Je kunt je gesprekspartner spiegelen met:

je stem

 • toonhoogte
 • ritme
 • volume
 • snelheid van spreken

je lichaamshouding

 • op dezelfde wijze zitten of staan
 • bewegingen
 • stand van hoofd, voeten, schouders, enz.
 • gebaren

woord- en taalgebruik

 • over hetzelfde spreken
 • een aantal woorden gebruiken die je gesprekspartner gebruikt
 • parafraseren (herhalen wat je gesprekspartner zei, maar dan verkort en in je eigen bewoordingen, bijvoorbeeld: ‘Dus als ik het goed begrijp had je het wel naar je zin op dat feest?’

Het belangrijkste bij spiegelen is doseren. Wanneer je klakkeloos alle gebaren, geluiden, woorden en houdingen van je gesprekspartner overneemt, ben je niet aan het spiegelen, maar aan het na-apen. Dat vinden mensen meestal niet leuk en ze voelen zich dan al gauw voor schut gezet. Maar wie de kunst van het spiegelen verstaat (en ook toepast!) wordt al gauw gezien als een prettige en begripvolle gesprekspartner.

Gemakkelijk te leren
Het spiegelen van je gesprekspartner is vrij eenvoudig aan te leren, zolang je er op let dat je het niet te nadrukkelijk doet of te overdreven. Je kunt bijvoorbeeld de zithouding van de ander spiegelen, en zijn of haar snelheid van spreken. Deze twee kleine wijzigingen kunnen een gesprek een geheel andere (en diepgaander) werking geven.

Door te spiegelen laat je zien dat je betrokken bent bij je gesprekspartner en bij wat hij of zij vertelt. Onbewust registreert de ander jouw houding, gebaren, bewegingen en stemgebruik, en zal zich plezieriger en meer begrepen voelen.

Bij intimi spiegel je vaker en meer
Bij geliefden, intieme vrienden of familieleden, kortom: bij mensen die een sterke of innige band met elkaar hebben, gebeurt het spiegelen vrijwel automatisch. Door de wens om op elkaar afgestemd te zijn, genereert het onderbewuste precies de juiste signalen (en meestal ook in de juiste dosering) en spiegelt men vanzelf.

Gebruik deze techniek de komende dagen een aantal keren, liefst als het gesprek al een tijdje gaande is, en let op de veranderingen in het gesprek en de reacties van je gesprekspartner. Leuk om te oefenen en leuk om toe te passen.

Trucje
Als je het alleen toepast als techniek of om iets voor elkaar te krijgen, is het een trucje. Wanneer je werkelijk belangstelling hebt voor wat je gesprekspartner doet en zegt, is het een  effectieve verrijking van je communicatie.