Boeken

Op deze pagina staan de boeken die ik heb geschreven over gedrag, communicatie en lichaamstaal. Ook de boeken die ik voor uitgeverij Ankh-Hermes uit het Engels heb vertaald staan in deze lijst.
Twee van mijn boeken zijn vertaald naar het Duits en worden verkocht in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Die boeken vind je helemaal onderaan deze pagina.

 Authenticiteit
Welkom in de nieuwe tijd … De maskers vallen af, conflicten worden scherper en duidelijker, verborgen motivaties zijn steeds moeilijker te hanteren. Veel mensen hebben het moeilijk met deze ontwikkeling. Mensen hebben andere bedoelingen dan we dachten, de politiek zet zichzelf voor schut met doorzichtig bedrog en zelf vragen we ons vertwijfeld af of dit het leven is wat we werkelijk willen. Status, rijkdom, macht en hiërarchieën verliezen hun gewicht. Het komt er nu op aan te ontdekken wie je werkelijk bent en hoe je het leven kunt leiden waarvoor je op aarde bent gekomen.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 


Het is voor je eigen bestwil
Onder het mom van: ‘Het is voor je eigen bestwil’ worden we dagelijks aan het lijntje gehouden. Kreten als:’voor de goede orde’ en ‘in het algemeen belang’ zijn al jaren werkzame dekmantels voor onderliggende motivaties, die vaak minder nobel zijn dan ze aanvankelijk lijken. Want wie zou vermoeden dat mensen die regelmatig te laat komen, wellicht een machtsprobleem hebben ? En dat wie zijn jas of tas ergens laat ligeen, zijn territoriumdrang vervult? Het dragen van een leesbril, alleen om er overheen te kijken en niet om te lezen, het plakken van stickers op de auto met teksten als: ‘Ik rem ook voor dieren”‘ , het ongevraagd opdringen van hulp (in kleine kring maar ook in nationaal en internationaal verband), naar verjaardagen gaan en ‘gefeliciteerd’zeggen terwijl men zich rot verveelt, zijn aanwijzingen voor verborgen gedrag. Door te weten op welk gedrag je kunt letten en hoe je dit kunt interpreteren, vergroot je zienderogen je mensenkennis. Je begrijpt dan beter waarom mensen zich op bepaalde manieren gedragen, kunt moeiteloos door verborgen bedoelingen heen prikken en daar je voordeel mee doen. Met andere woorden: je wordt minder snel om de tuin geleid. Daarnaast leer je wellicht iets over jezelf?

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 Buigen uit vrije wil
De methode in dit boek maakt discussies, ruzie, oorlog en andere conflicten totaal overbodig. Zonder ook maar iemand een haar te krenken kun je elk conflict onmiddellijk oplossen op een speelse en vriendelijke manier. Maak van je tegenstander een medestander en ontdek hoe je iedereen voor je kunt winnen. Met slechts een klein beetje oefening en de kennis uit dit boek ben je snel en eenvoudig in staat om te veranderen: van een slachtoffer van anderen en van de omstandigheden, in iemand die het leven creëert op de manier zoals zij of hij dat zelf wil.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 

 Ergens mag ik je wel
Wat vertelt iemand als hij zegt: ‘Met alle respect hoor, maar…’ en wat is de motivatie om dit te zeggen? Mensen vertellen ons veel meer dan ze zeggen; voortdurend. Door tussen de regels door te luisteren, kunnen we de verborgen boodschappen in communicatie ontdekken. Suggestief en manipulatief taalgebruik, tegenstellingen, ontkenningen, stopwoordjes, eufemismen et cetera leren ons de verborgen agenda’s van onze gesprekspartners kennen. Door middel van deze signalen vertelt de spreker ons, vaak onbewust, iets over zijn patronen, overtuigingen, verborgen gevoelens, verlangens, voorkeur en afkeer. Ook ontdekken we onze eigen onbewuste signalen in gesprekken en aan de band van een aantal oefeningen leren we hoe we hiermee effectiever kunnen omgaan. Een boek om iets uit te leren dus, maar ontdaan van overbodig vakjargon, statistieken en schema’s. In plaats daarvan overzichtelijke informatie in begrijpelijke taal en met herkenbare voorbeelden. Een gids voor prettiger en resultaatgevende communiceren.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 


En dat is dan je familie!
Het is zo langzamerhand wel bekend dat de opvoeding en de gebeurtenissen uit de jeugd invloed kunnen hebben op de rest van ons leven, maar dat we onze familieleden telkens opnieuw ‘opzoeken’ in ons werk en in onze relaties met andere mensen is een minder bekend verschijnsel. Op de een of andere manier creëren we omstandigheden en trekken we mensen aan die ons als het ware helpen met de verwerking van de ontwikkelingen en patronen uit onze jeugd. Collega’s, partners, vrienden, kennissen en buren blijken bij nauwkeurige waarneming meer te zijn dan mensen die we gaandeweg en zonder echte invloed van onze kant in onze omgeving hebben verzameld. Onder deze schijnbaar toevallige samenstelling van de groep mensen om ons heen gaat een secuur en uitgebreid plan schuil: een soort kosmische blauwdruk.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 


 

Ik heb je lief
Een groot deel van liefdesrelaties eindigt voortijdig. Alle goede bedoelingen, intenties en voornemens ten spijt: slechts een klein gedeelte ‘overleeft’. En in praktisch alle gevallen is er een communicatiestoornis als onderliggende oorzaak te vinden. Dat betreft niet alleen de communicatie tussen beide partners, maar ook de communicatie met de buitenwereld en ‘ vooral ‘ die met onszelf. Door zelfmisleiding en het negeren van onderliggende motivaties of schaduwkanten draaien we onszelf telkens opnieuw een rad voor ogen en blijven we in dat rad rondlopen, relatie na relatie.

Door het ontdekken van de filters, overtuigingen en onderliggende motivaties of patronen, kunnen we onze ideeën over liefde en relaties opnieuw bezien en op een duidelijker en effectievere manier omgaan met onszelf en onze partner. Een confronterend boek, maar ook een boek dat inspiratie biedt.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 Je ouders op je schouders
We zijn opgegroeid met de verplichting om respect voor onze ouders te hebben. Jij hebt immers ‘de oorlog niet meegemaakt’ en ze hebben ‘alles altijd voor je eigen bestwil gedaan’. En in therapieland zijn we verplicht om ze te vergeven, liefde te ‘sturen’ of om altaartjes voor ze op te richten. Als je eindelijk zover bent dat je het altaartje met liefde op hun hoofd stuk zou slaan, is dit een boek voor jou. Het kan namelijk ook anders. Leer op een mooie, humorvolle manier los te komen van destructieve en beperkende banden met je ouders en een band op basis van rust, vrede en gelijkwaardigheid met ze te ontwikkelen. Door je negatieve gevoelens onder de loep te nemen, kun je al snel komen tot acceptatie van jezelf, je leven en uiteindelijk ook van je opvoeding. Daarnaast leer je beter begrijpen waarom ouders doen wat ze doen en boe lastig het kan zijn om daarop terug te komen. Daar kun jij ze echter heel goed bij helpen, en het is prachtig om te zien hoeveel ouders daartoe bereid blijken te zijn. Een helder boek, ontdaan van onnodig vakjargon en gebaseerd op onderzoeken naar de relatie tussen ouders en kinderen van alle leeftijden.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 Geen poot om op te staan
Wanneer Mike Westers op één dag baan en vriendin kwijtraakt, stort zijn wereld in. Proberend weer grip op zijn leven te krijgen, ontmoet hij Kim, een meester in aikido, die bereid is hem te helpen. Mike is opgelucht en verheugt zich op Kims wijze lessen. In plaats daarvan wordt hij continu op het verkeerde been gezet en vernederd. Meermalen staat Mike op het punt om woedend weg te lopen, maar toch merkt hij dat zijn leven stukje bij beetje zijn werkelijke vorm krijgt, en dat de ‘waarheden’ waaraan hij zich vastklampte, schijnzekerheden zijn, waar Kim moeiteloos doorheen prikt. En zo leert Mike zijn werkelijke kracht en zuiverheid kennen, die groter blijken te zijn dan hij ooit had durven dromen.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 Raak me eens aan…
Plezier, meer gezondheid en vervulling: dat is wat je jezelf met deze methode kunt geven. Energiewerk is zo eenvoudig dat we er jarenlang overheen hebben gekeken. Sommige stromingen willen ons doen geloven dat het werken met energie is voorbehouden aan ingewijden. Niets is minder waar: iedereen kan werken met energie. Met behulp van de oefeningen in dit boek kun je op een zeer eenvoudige en effectieve manier leren omgaan met de energie van jezelf en anderen. De oefeningen zijn gebaseerd op eeuwenoude oerprincipes die in iedereen aanwezig en werkzaam zijn, hetgeen tevens de reden is dat het zo gemakkelijk te leren is. De voordelen van het regelmatig oefenen zijn legio: meer energie, plezier en welbevinden – een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid – een prettiger contact met de mensen en dieren om je been – meer vervulling in de dingen die je doet – een grotere besluitvaardigheid. Energiewerk is communiceren met de diepere stromingen in en om jezelf. Je voert als het ware een gesprek met je ziel, die er veelal andere ideeën op na houdt dan je aanvankelijk zou denken. Eenmaal in gesprek, merk je hoe bevrijdend en eenvoudig het is om méé te stromen met de energie en het geluk te ervaren dat daaruit voortvloeit. Na een tijdje wil je niet anders meer.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 Je bent sprekend je lichaam
Hoe zie je of iemand liegt? Hoe weet je of iemand je aantrekkelijk vindt? Hoe kun je andere mensen gemakkelijk overtuigen? Wat zeggen bouw, houding, beweging, aanleg van het lichaam, kleding en schoeisel, ademhaling en pupilgrootte ons? In plaats van een kant en klare lijst met interpretaties van lichaamstaal, bevat dit boek een geheel nieuwe en effectieve manier van waarnemen en interpreteren. Door middel van hun lichaam, kleding en omgeving vertellen mensen praktisch alles over zichzelf, hun behoefte, ideeen en voorkeuren. Geen wetenschappelijke verhandeling maar een plezierige en praktische methode om snel en gemakkelijk de bedoelingen van mensen te doorgronden.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 Wat maak ik van mijn leven?
Wat is werkelijk vrij zijn? Vaak houden we ons bewust of onbewust – aan allerlei normen en conventies, waar we eigenlijk niet achter staan. Of we gedragen ons zoals anderen vinden dat we ons zouden moeten gedragen, zonder het zelf echt te willen. Er overkomt ons van alles, waardoor we het gevoel hebben geleefd te worden, ‘slachtoffer’ van de omstandigheden te zijn. Iedereen is dan schuld behalve wijzelf. Dit kan stress, irritaties, schuld-, angst- of haatgevoelens en lichamelijke klachten veroorzaken. Openhartig en zonder omwegen geeft Nissink aan hoe we ons van dit slachtoffergevoel kunnen bevrijden, als we tenminste de confrontatie met onszelf niet uit de weg gaan en bereid zijn de oorzaak voor onze moeilijkheden in de eerste plaats bij onszelf te zoeken en ze te zien als mogelijkheden om te groeien. Een verfrissend en hartverwarmend boekje dat ons laat zien hoe we in ons leven het heft (weer) in eigen hand kunnen krijgen.

Link naar mijn boeken op bol.com

 

 

 


 

 Boeken, door mij uit het Engels vertaald

 

 

 Brandon Burchard: Het gouden ticket

De hoofdpersoon uit dit boek is compleet vastgelopen in zijn leven: hij worstelt zich door zijn grauwe bestaan. Dan komt de ommekeer: zijn vriendin raakt vermist en duikt na 40 dagen op in een ziekenhuis: dodelijk gewond door een aanrijding. Op haar sterfbed stuurt ze hem op een zoektocht in een oud, verlaten pretpark waar jaren geleden haar jongere broer om het leven kwam in het reuzenrad. Het park komt tot leven op het moment dat hij het betreedt en een reeks van wonderlijke gebeurtenissen volgt. Elke attractie blijkt een levensles te bevatten en leert hem dat hij zijn leven zelf kan veranderen door het toepassen van een paar eenvoudige principes. Het is een ontroerend, motiverend en pakkend verhaal over levensgeluk en hoe we dat weer in eigen hand kunnen nemen. Een van die principes houdt in dat we het geluk ook met anderen kunnen delen. Dat doet de schrijver met dit verhaal.

Een meeslepende roman en een gouden ticket voor een leven in overvloed

 

 

 


Marc Lesser: Minder doen, meer bereiken

Druk zijn we allemaal en deze drukte maakt een belangrijk onderdeel uit van ons leven. Door actie te ondernemen zorg je ervoor dat je succesvol wordt in werk en leven. Maar al te vaak neemt het druk zijn echter de overhand en zijn we ‘idioot druk’, ‘non-stop druk’ en besteden we veel tijd en energie aan iets wat niet nodig is. Marc Lesser laat zien wat de voordelen zijn van minder doen in een wereld waar meer doen een steeds belangrijker plaats inneemt – meer willen, meer activiteiten, meer spullen, meer vermoeidheid. Minder doen, meer bereiken gaat over de tijd die je moet nemen om rust te vinden te midden van al deze acties. Lesser laat door middel van makkelijke oefeningen zien hoe je je manier van leven kunt veranderen.

Laat je niet gek maken en kies voor een kalmer en productiever leven

 

 

 


Peter Meech: Het geheim van Chi

Dit boek neemt je mee naar de mysterieuze wereld van Chi Kung. In een fascinerend verhaal beschrijft de auteur de eerste zeven jaren van de bijzondere lessen die hij kreeg van een bekende Chi Kung-meester uit Shanghai. Hij leert hoe hij de mysterieuze levenskracht die Chi heet, kan aanwenden. Door de vele wonderlijke gebeurtenissen leert hij verder te kijken dan zijn rationele verstand.

Hij krijgt te maken met de uitleg van dromen, met telepathische uitwisselingen tussen hemzelf en de meester en het gooien van chi-energie over grote afstanden. Peter Meech laat zien dat de traditionele onderwijsmethode die gebruikmaakt van de kunst van energieprojectie, samen met de inzet van de student, dé manier is om Chi Kung te leren.

 

 

 


 Twee van mijn boeken in het Duits…

 Irgendwie mag ich dich ja

vertaling van “Ergens mag ik je wel”

 

 

 

 

 

 

 


Mamas Rat und Papas Standpunkt

vertaling van “Het is voor je eigen bestwil”

 

 

 

 

 

 

11 thoughts on “Boeken”

 1. Anneke schreef:

  Beste Ed

  9 jaar geleden las ik enkele boeken van je, zeer inspirerend, maar daar bleef het bij.Tussen toen en nu heb ik vele spirituele, “zelfhulp” boeken gelezen, cursussen gevolgd, mezelf daarmee steeds verder ontwikkeld.
  Deze week kwam ik je boek ‘ Raak me eens aan’ tegen op bol.com, meteen besteld en hoe ik het nu lees is zo prachtig. Al die jaren leesvoer zijn verenigd in jouw boek, ik moest er wel om lachen en wilde dit even met je delen. Het maakt me blij. Dankjewel en ik zie een uitgebreide website van je, dus ik ga je columns eens lezen.

  Anneke de Groot

  1. Ed schreef:

   Wat leuk om te lezen, Anneke. Ik merk het inderdaad ook, dat na jaren het een en ander heel anders kan binnenkomen. “Esoterische Psychologie” van Thorwald Dethlefsen vind ik daar een mooi voorbeeld van: na 30 jaar nog steeds nieuwe inzichten.

   Dank voor je reactie, veel leesplezier en hartelijke groet,
   Ed.

 2. Tjomme schreef:

  Hallo Anneke en Ed,

  Een herkenbare ervaring. Ik had een tijd het boek ‘raak mij eens aan’ geleend van een vriendin maar nog niet gelezen. Gisteren heb ik het terug gebracht en ik bladerde er nog even in. Merkte en besefte dat ik er nu ‘aan toe ben’ en heb het via internet gekocht. Voor mij is het een doe-boek, het helpt mij mijn ervaringen te plaatsen en herkennen. Bedankt!

 3. Ilse schreef:

  Beste Ed,
  Heel wat plezier en eye-openers gehad tijdens het lezen van je boeken. Elke keer weer herkenning en de behoefte het in één keer uit te lezen. Super! Dank daarvoor!
  Wat helaas nog steeds ontbreekt in mijn boekenkast is het Communicatie Spel, welke al tijden bovenaan mijn verlanglijstje staat. Zo nu en dan struin ik internet af in de hoop een tweedehands exemplaar te scoren, maar tot nu toe zonder resultaat. Vandaag kwam ik tijdens mijn zoektocht weer op je website uit.
  Nee heb ik, dus vandaar mijn mailtje.. Is er een mogelijkheid dat jij mij verder zou kunnen helpen?
  Ik hoor het graag!!
  Groetjes, Ilse

  1. Ed schreef:

   Hallo Ilse,

   Ja, dat is een vreemd fenomeen: zo is het ineens weer tweedehands op de kop te tikken, en zo weer niet. Ik zou geen andere mogelijkheid kennen, maar je zou nog eens kunnen proberen een oproep ergens te plaatsen (op twitter of Facebook of zoiets, of een groep als ‘Durf te vragen’). Wellicht weet iemand daar weer een ingang…

   Succes met vinden in elk geval, en dank voor je bericht en compliment!

   Hartelijke groet,
   Ed.

 4. Dick Stokkel schreef:

  Hoi Ed,
  Zijn jouw boeken niet in epub vorm verkrijgbaar?
  Ik kan authenticiteit ook alleen maar tweede hands krijgen bij bol.
  Klopt het dat er geen nieuwe exemplaren meer te koop zijn?

  groet,
  Dick

  1. Ed schreef:

   Hallo Dick,

   Dank voor je bericht.
   Dat klopt inderdaad, en de boeken zijn niet als epub verkrijgbaar.

   Hartelijke groet,

   Ed.

 5. yvon moerman schreef:

  Dag Ed,

  Is het mogelijk het boek “Buigen uit vrije wil” nog ergens te
  bestellen of te kopieeren?
  Dat zou geweldig zijn.
  Vriendelijke groet, Yvon.

 6. Liz Raadsen schreef:

  Hoi Ed,
  Ik ben groot bewonderaar van jouw ongedwongen schrijfstijl met de onderliggende wijze boodschappen. Vooral “Geen poot om op te staan” komt vaak bij mij naar boven. Ik ben regelmatig aan het meegaan, versterken en ombuigen – en het werkt!
  Ook je berichten op facebook inspireren mij 😉
  Groetjes,
  Liz.
  PS. Mocht jouw uitgever op zoek zijn naar een vertaler Engels, dan hou ik me aanbevolen! Ik zou het een eer en een groot plezier vinden om jouw werk te vertalen.

 7. Joziet van der Sluizen schreef:

  Hallo Ed tja vergeefs op zoek geweest naar het boek Buigen uit vrije wil, zou het graag willen lezen.Ik kan het nergens meer vinden, weet u nog iemand die er nog een voor mij heeft?
  m.v.g Joziet

  1. Ed schreef:

   Hallo Joziet,

   Het beste is om de social media en zoekmachines in de gaten te houden; zo nu en dan verschijnt er weer een exemplaar dat te koop wordt aangeboden.

   Succes en groet,

   Ed.

Geef een reactie