Op verhaal komen – Wibe Veenbaas

Een schrijver die in zijn boek (de eerste drie regels van) een gedicht van Neeltje Maria Min aanhaalt kan bij mij niet meer stuk, helemaal als diezelfde schrijver dan ook nog eens haarfijn uiteen weet te zetten wat verhalen kunnen doen met mensen, hoe je ze bedenkt en wanneer. Wibe Veenbaas doet en kan dat in zijn boek Op verhaal komen. Met aanstekelijke verteltrant beschrijft Veenbaas de mogelijkheden van metaforen, verhalen en andere schrijvelarij als middel om een groter deel van de geest te bereiken. En dat lukt, gezien de voorbeelden die hij geeft. Wat hij vooral laat zien is dat verhalen vaak moeiteloos om blokkades heen kunnen dansen en datgene aanraken wat blind en doof voor feiten, logica en andere rationele zaken is.

Een link met NLP
In het boek wordt een link gelegd met NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren – een communicatiemodel), wat goed aansluit bij deze vorm van communicatie. NLP is er immers mede op gericht te leren wat de ander leert en van daaruit wegen zoeken, ontwerpen en aanleggen om gewenste resultaten te krijgen. In NLP is zintuiglijkheid belangrijk – net als in goede verhalen. Hoe meer zintuiglijk de lezer of luisteraar geprikkeld wordt, des te beter beklijft het verhaal en – belangrijk – des te beter doet het zijn ‘werk’.

Anderen bereiken met een verhaal
Een verhaal, anekdote, citaat of welke vertelvorm dan ook kan een middel zijn om anderen te bereiken. Slimme leraren, ouders en therapeuten gebruiken verhalen om de leerling, het kind of de cliënt te helpen delen in zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. Veenbaas legt op heldere wijze uit hoe dit proces werkt en brengt wat hij schrijft ook onmiddellijk in de praktijk: het boek leest als een verhaal – spannend, ontroerend, dan weer humoristisch.

Als je schrijft, wanneer je therapeut, leraar of ouder bent of anderszins belangstelling voor verhalen vertellen hebt, kan ik je dit boek van harte aanbevelen.

Het gedicht dat ik noemde luidt overigens als volgt.

Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?
Ben ik eenzamer dan de eenzaamste stem,

noem mij, bevestig mij bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

– Neeltje Maria Min

Wibe Veenbaas – Op verhaal komen
156 pagina’s
Uitgeverij Coutinho
ISBN 9055460168