Wortelverstop

 

 .

Moogt ge ooit verkeren

In stad of ook op ’t land

Poogt ge dan te leren

Wat stáát als proviand

 .

Al zou men ’t onderschatten

Minachtend met een lach

Men zou toch nooit bevatten

Wat peen zoal vermag

 .

Zo kunt ge’t uiteraard koken

Of knagen voor den rauw

Geheel of deels gebroken

Indien met goede kauw

 .

Maar wie kent nog de gunsten

Buiten den dis verleend?

Waarbij met weinig kunsten

Men inneemt, wijd gebeend?

 .

Bescheidenen een bospeen

Dat geeft al veel comfort

Warmbloedigen gaan verder heen

En ploeteren naarstig voort

 .

Met groot model, of winterpeen

Jolijt is echt een must

Ge zijt in no time verre heen

Verlost van alle lust

 .

Denk daar eens aan, des anderen daags

Indien bij groentenman

Opdat ge weet dat buiten hutspot

Nog zoveel anders kan

.