De reis van de gekwetste heler

 

De reis van de gekwetste heler is lang

Is duister als in het donkerste zwart

Is woest, woelend en gevaarlijk

Pijnlijk, eenzaam en vol wanhoop

En juist daardoor de grootste kans

Tot het helen van de heler zelf

Het lijden, eenmaal omarmd en liefgehad

Ontsteekt in dat zwartste donker de vonk

Van licht, het licht dat eindelijk schijnt

En niet kan doven, nooit

Er hoeft niets meer geheeld

Het is gedaan