Niet mijn wil

 

Het dagend besef

Dat in de zo lang gedachte beperking

De werkelijke vrijheid ligt gebed

Is tevens het verlies van geveinsd lef

.

Bravoure, streberij en pretentie

De wachters van aardse detentie

Verkruimeld tot waar ze horen

Gelijk de verwoeste toren

Die schijn en zekerheid vernielt

Ontmantelt wat niet bezielt

het verlies van vertrouwen

.

Tot uit het puin de ster oprijst

De ster van hoop

En het licht wordt gevoeld

Aanvankelijk in spiegelschijn

Zoals de maan zonlicht reflecteert

Tot bij het nieuwe vertrouwen

Bewustzijn voelt dagen, en

Men de zon durft aanschouwen

.

Om dit licht ook te kunnen geven

Aan de gekwelden, de gekwetsten, allen die dolen

Niet met gezwollen taal of geveinsde heiligheid

Niet met een verder zijn of opvoeddrang

.

Maar met een simpel woord van troost

Het liefdevol raken van wat daar ligt verscholen

Een hand, een schouder, een oor

In dienst van het licht,

Als lid van het onzichtbare engelenkoor

De nederigheid eindelijk aanvaard

.

En wat eerder leek op de marionet

Dansend voor een koude poppenspeler

Blijkt uiteindelijk de vrije ziel zelf

Die de tuin der verdorvenheid ploegde,

Die het veld van desolatie wiedde

Die zich daaruit kon bevrijden

Die weet, die eindelijk wéét

.

Niet mijn wil,

Maar uw wil geschiede