Nachtkus voor Juliëtte

  • 1

Nachtkus voor Juliëtte

 

.

Lachen en huilen, zwijgen en praten

Samen hartgrondig de huichelaars haten

En één ding is altijd weer hemels,  dat is

Naast jou liggen dromen: da’s verheugenis!

 .

Ontwaken en kijken naar jou die ook dan

Naast me heel lief slaapt zoals jij dat kan

Zo mooi en zo goddelijk, zo lief als je bent

Ik ben wat je noemt een gelukkige vent

.


  • 0

IJstijd

 

.

In bevroren wolken, zo stil en verijsd

Zweven jouw laatste woorden voorbij

Waarin je mij herhaaldelijk wijst

Op de vergankelijkheid; ook voor mij

 .