De bedrijvenluisteraar:

Luistert écht

Onder meer naar de signalen die anderen ontgaan. De meeste problemen ontstaan door communicatie. Ze zijn ook op te lossen door communicatie.

Luistert anders

Het signaal is meestal niet de boodschap; die ligt dieper. Vind de verborgen motieven; die liggen altijd vlak naast de oplossingen.

En kijkt ook nog

Non-verbale communicatie bestrijkt zo’n 95 % van de gehele communicatie. Daar ligt tevens 95 % potentieel voor het bedrijf.

Mensen vertellen veel meer dan ze zeggen

Werkwijzen

Als je alle hippe termen als 'commitment', 'hands-on' en 'proactief' weglaat, wat is het dan precies wat je wilt voor je bedrijf, je medewerkers: nu en in de toekomst?

Doorvragen

( Ongemakkelijk maar effectief )

Loop een middag mee met een medewerker van wie je weinig afweet en let op wat je allemaal te horen en zien krijgt. Dat kan waardevolle inzichten opleveren.

Controverse

( Geijkte paden verlaten )

Hoe vaak huur je een adviseur in om na korte tijd terug te keren naar je oude werkwijze? Kostbaar, overbodig en er is een oplossing voor.

Wakker schudden

( Liefdevol confronteren )

Voor oplossingen heb je een frisse kijk nodig; datgene ontdekken wat je eerder niet zag. Andere ogen zien andere oplossingen voor je bedrijf dan jij.

Oplossen

( Structureel veranderen )

Vragen?

Stuur een e-mail

  • Email communicatie@ednissink.nl
  • Where We Are Groningen, Nederland